Verden i lommeformat

Hver tidsepoke har sin teknologi, og vår tidsepoke preges av at teknologien utvikler seg raskere enn noensinne. Mens både mobiltelefon, datamaskin og internett var noe de færreste hadde for tretti år siden, har nå de aller fleste av oss – i alle fall i vår del av verden – mobiltelefoner som er tilkoblet internett, akkurat som datamaskinene våre.

Mobilteknologien har gjort kvantesprang de siste årene, og både nettbrett og PC er til dels utkonkurrert av smarttelefonen. Den kanskje største forutsetningen for smarttelefonens anvendelighet, er, at den kan kobles til internett: Der er så godt som hele verden tilgjengelig – det være seg kunnskap gjengitt som informasjonspakker, sted gjengitt i real time på et satellittbilde, eller tjeneste eller menneske representert som nettbutikk eller nettprofil. Ved hjelp av internett har vi muligheten til å kontakte så og si hvem vi vil, når vi vil, og holde oss oppdatert på hva som skjer rundt i verden.

Satt litt på spissen kan man si at vi går rundt med hele verden i lomma – eller på håndleddet, for den del. Nettopp teknologi som er liten nok til at du kan ha den på deg, er nemlig en dominerende trend innen teknologiinnovasjon per i dag. Både golfhansker som måler slaghastigheten, GPS-capser, briller som stiller døgnrytmen og belter som forteller deg når du må rette deg opp i ryggen, er blant nyvinningene som allerede er lansert, eller som svirrer rundt på ymse tegnebrett og produktmesser. Alt dette er hjelpemidler som skal fortelle oss hvor vi er i verden, eller hvordan vi er i verden. Og kanskje er det paradoksalt nok slik, at jo mer tilgjengelig verden blir, jo større blir behovet for å nærme seg seg selv…eller noen andre.

Og tenke seg til: Det finnes jammen bærbar teknologi som lar deg føle nærheten fra noen som tenker på deg, fysisk. Selv om vedkommende befinner seg på helt andre siden av jordkloden.